Smile
 

Magacin i Servis


Na lokaciji Slobodna zona „Beograd“ , Viline vode bb, nalazi se poslovni kompleks preduzeća Yunycom kojeg čine objekat u prizemlju – magacin i objekat na galeriji – servis, ukupne površine 338 m² + 158 m² .

Magacin - Glavni deo objekta čini halu u prizemlju odnosno skladišni prostor i tzv. „hladnu sobu “ sa opremom za održavanje konstantne temperature, sa posebnim sistemom termičke izolacije za robu koja zahteva skladištenje na „hladnom režimu“. Drugi manji deo je predviđen za administrativne potrebe.

Servis – prostor koji se nalazi na spratu objekta predviđen u jednom delu za potrebe tehničke podrške i rada na aparatima a u drugom delu za administrativni rad naših servisnih inžinjera. Gornji deo objekta je nadograđen čeličnom konstrukcijom tzv. galerija u kojoj se smešta oprema.

Celokupan objekat je izveden u skladu sa svim zakonima, standardima i normativima iz oblasti građevinarstva i zaštite životne sredine.


Untitled Document