Smile
 
Tehnička podrška


Za servis i podršku našoj opremi zadužena je naša služba Tehničke podrške, koju čini ekipa od 6 inženjera koji su obučeni u fabrikama proizvođača i koji imaju sva potrebna ovlašćenja i sertifikate.

24h dnevno odgovaraju na pozive korisnika, a na teren izlaze u roku od 24h od poziva.

YUNYCOM se obavezuje da, nakon isteka garantnog roka, nastavi da vrši servisne usluge na adekvatan način u skladu sa preporukama proizvođača i po procedurama sertifikovanim ISO 9000 standardom.