Smile
  

SEKTOR TRANSFUZIOLOGIJE


Kese za uzimanje krvi
Testovi za ispitavanje transmisivnih bolesti
Imunohematologija
Određivanje hemoglobina I hematokrita
JMS, Japan


Kese za uzimanje krvi su u našoj zemlji prisutne 22% od ukupne količine koja je potrebna na godišnjem nivou. Ovaj procenat je isti i u evropskoj uniji.Kvalitet kesa je među najboljima a paleta veoma široka. Paleta obuhvata razlkičite veličine (jednostruke, dvostruke, trostruke, četvorostruke i transfer), kapacitete (250ml, 350ml, 450ml) kao antikoagulantna sredstva CPDA1 i SAGM.

a) Oštrina igala
JMS spada u vodeće proizvođače igala na svetu, čija tehnologija zadovoljava najviše standarde kvaliteta i primene u transfuziji. JMS igle su čuven po svojoj oštrini. Svaka igla se podvrgava specijalnom silikonskom oblaganju kako unutrašnje, tako i spoljašnje površine, kako bi se postigao zadovoljavajući optimum tražene glatkoće (podmazivanja). Pojedinačno su procesovane i testirane kako bi se dobio besprekorni kosi oblik vrha igle. Prilikom punkcije JMS igle minimalizuju traumu i bol kod davalaca.
b) Elastičnost plastike
Plastični materijal za JMS kese je specijalno formulisan da bi zadovoljio visoke standarde, hemijske i biološke sigurnosti. Kese su gas permeabilne - omogućeni su najbolji uslovi za održavanje visokog kvaliteta krvnih komponenti. Prilikom centrifugiranja i skladištenja (zamrzavanja i na -80 stepeni) nije primećeno da postoji bilo kakav problem, ako što je na primer pucanje kese.


Oštrina igala Kese za uzimanje krvi
BIOMERIEUX, Francuska


a-HCV, HbsAg, HIV Ag/Ab i Syphilys – Elisa test

Pored testova nudimo i automatsku opremu za obradu krvi na transmisivne bolesti. Servis kao i rezervni delovi su obezbedjeni.
Diagast, Francuska          Dialab, Austrija
          

Aparati I mikrotitarske ploče za određivanje krvno-grupnih sistema.

Aparati proizvođača Diagast - poluatomat Freelys Nano na kome se koriste reagensi već spremni za upotrebu I imuno-hematološki automatski aparati Qwalys 3 I Qwalys LX


FREEL YS® Qwalys® 3 Mikrotitarske ploce

Reagensi proizvođača Dialab - za metodu manuelnog određivanja krvno-grupnih sistema.

<
br>
EKF dijagnostika, Nemačka


Hb-metar, za brzo i precizno određivanje hemoglobina i hematokrita u punoj krvi. Rezultat u roku od 25 do 60 sekundi. Zapremina uzorka 10ul. Nema dilucije niti dodatnih reagenasa. Lako rukovanje.

Kivete