Smile
 

INDUSTRIJSKA MIKROBIOLOGIJA


bioMerieux, FrancuskaAparati

Bact/Alert 3D
Vitek 2 / Vitek 2 Compact
Mini Vidas
Tempo
Air Ideal


Manuelni rad

Hranjljive podloge
Testovi  BACT ALERT/ALERT 3d

Aparat za detekciju bakterija i gljiva u hemokulturama i ostalim sterilnim tečnostima, detekciju bacila tuberkuloze i izradu testa sterilnosti.

BacT/ALERT® Podloge

Standardna Aerobna i Anaerobna
– Do 10 ml krvi ili normalno sterilne telesne tečnosti
FAN Aerobna i Anaerobna
– Neutrališe antimikrobna sredstva prisutna u uzorku
– Do 10 ml krvi ili normalno sterilne telesne tečnosti
Pedijatrijska Aerobna
– Sa FAN formulom
– Do 4 ml krvi

Podloge za testiranje Mycobacteria

MB procesne bočice
– Svi uzorci osim krvi
– MAS
• Polymyxin B, Azlocillin, Nalidixic Acid, Trimethoprim, Amphotericin B, Vancomycin
• Faktori rasta
– Opcija inokulacije bez igle
MB bočice za krv
– 3-5ml krvi
– Tečnost za poboljšanje rasta

Plastične bočice dovoljno jake i za najteže uslove!


VITEK 2 / VITEK 2 COMPACT

Automatska identifikacija bakterija i gljiva, AST

Tehnologija – Test Kit

• Praćenje procesa i uzorka
• Elektronska
• bar-kod veza

Sigurnost
Hermetički zatvorena jedinica

Karakteristike
64 test polja

Jednostavnost
Pojedinačni inokulum

Kompletna ponuda testova

20 antibiotika na kartici
Deduktivni antibiotici
Testiranje proširenih vrednosti MIC
Skraćuje vreme i cenu
98% rutine izvodi se na istom sistemu

MINI VIDAS

Automatska identifikacija bakterija i gljiva, AST

Tehnologija – Test Kit

• Praćenje procesa i uzorka
• Elektronska
• bar-kod veza

Sigurnost
Hermetički zatvorena jedinica

Karakteristike
64 test polja

Jednostavnost
Pojedinačni inokulum

Kompletna ponuda testova

20 antibiotika na kartici
Deduktivni antibiotici
Testiranje proširenih vrednosti MIC
Skraćuje vreme i cenu
98% rutine izvodi se na istom sistemu

TEMPO

Princip zasnovan na metodi MPV Most Probable Number (najverovatniji broj).
Rezultati izraženi u jedinicama broj kolonija/g.

Vrste kartica:

Ukupne mezofilne bakterije
Koliformne bakterije
E. Coli
EnterobacteriaceaeAIR IDEAL

Kontrola kvaliteta okoline
• Count-Tact Applicator - Aplikator za uzimanje uzoraka
• Count-Tact agarHRANLJIVE PODLOGE

Gotove podloge
• Gotove podloge, razlivene u ploče - hromogene podloge
• Gotove podloge, razlivene u epruvetama
• Polugotove podloge koje se nalaze u bočicama
• Dehidrisane podloge

SM ID 2, Columbia agar + 5% sheep blood, Cetrimide agar, Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 agar

D-Coccosel agar (DCO), Legionella GVPC agar, SMAC CT agar, Eosin-methylene blue agar
TESTOVI

API sistemi
SLIDEX
• STAPH PLUS

COLOR GRAM 2
Sistemi za inkubaciju
• GAN BAG
• GENER BOX