Smile
 

KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA


bioMerieux, FrancuskaAparati

• Detekcija
  Bact/Alert 3D
• Identifikacija
  Vitek 2/Vitek 2 Compact
   Vidas PC/Mini Vidas
   Vitek MS
• Zasejavanje podloga
   Previ Isola
• Bojenje po gramu
   Previ Color
• Molekularne tehnike
   Diversylab
   Nuclisens
• Bojenje aparata za TBC
   Ral stainer


Manuelni rad

   Hranljive podloge
   Testovi

  


BACT/ALERT 3d

Aparat za detekciju bakterija i gljiva u hemokulturama i ostalim sterilnim tečnostima, detekciju bacila tuberkuloze i izradu testa sterilnosti.

BacT/ALERT® Podloge

Standardna Aerobna i Anaerobna
– Do 10 ml krvi ili normalno sterilne telesne tečnosti
FAN Aerobna i Anaerobna
– Neutrališe antimikrobna sredstva prisutna u uzorku
– Do 10 ml krvi ili normalno sterilne telesne tečnosti
Pedijatrijska Aerobna
– Sa FAN formulom
– Do 4 ml krvi

Podloge za testiranje Mycobacteria

MB procesne bočice
– Svi uzorci osim krvi
– MAS
• Polymyxin B, Azlocillin, Nalidixic Acid, Trimethoprim, Amphotericin B, Vancomycin
• Faktori rasta
– Opcija inokulacije bez igle
MB bočice za krv
– 3-5ml krvi
– Tečnost za poboljšanje rasta

Plastične bočice
Dovoljno jake i za najteže uslove!


VITEK 2 / VITEK 2 COMPACT

Automatska identifikacija bakterija i gljiva, AST

Tehnologija – Test Kit

• Praćenje procesa i uzorka
• Elektronska
• bar-kod veza

Sigurnost
Hermetički zatvorena jedinica

Karakteristike
64 test polja

Jednostavnost
Pojedinačni inokulum


Kompletna ponuda testova

20 antibiotika na kartici
Deduktivni antibiotici
Testiranje proširenih vrednosti MIC
Skraćuje vreme i cenu
98% rutine izvodi se na istom sistemu


VIDAS PC / MINI VIDAS
Imunohemijski analizitor

Pouzdan i ekonomičan, jednostavan i brz, više parametara i kompaktan

• Bez kontaminacije
• Samo jedna operacija za početak rada
• Minimalno održavanje
• Integrisani kompjuter, monitor, tastatura i printer

Kompletna ponuda vidas testova

Hepatitis
• HAV IgM, Anti-HAV Total
• HBc IgM II, Anti HBc Total II
• HBS Ag, Anti-HBsT

Anigen detection
• C.difficile Toxin A II
• Chlamydia
• Rotavirus

AIDS
• HIV DUO
• HIV P24 II

Thyroid
• FT3,FT4,T3,T4,TSH,TSH3

Anemia

Serology
• CMV IgM,IgG,IgG Avidity
• H.pylori IgG
• Lyme IgG and IgM
• Lyme IGG
• Lyme IGM
• Measles IgG
• Mumps IgG
• RUB IgG,IgM
• TOXO IgM,IgG,IgG Avidity
• EBV IGG
• EBV IGM
• Varicella Zoster IgG

Reproduction/Fertility
• Estradiol II
• FSH, HCG, LH
• Progesterone
• Prolactin
• Testosterone

Allergy

Cardiovascular disease
• CK-MB
• Myoglobin
• Troponin I

Tumor markers
• AFP
• CA 125 II
• CA 15-3
• CA 19-9
• CEA
• FPSA
• TPSA

Immuno - Hemostasis
• D-Dimer Exclusion
• Protein C
• vWF

Drugs
• Digoxin
VITEK® MS

Sistem za automatizovanu mikrobiološku identifikaciju koji koristi inovativnu masenu spekrometrijsku tehnologiju MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption / Ionisation - Time of Flight), koja omogućava skrining proteina direktno iz intaktnih bakterija. Instrument omogućava rezultat identifikacije bakterija i gljiva za par minuta

PREVI ISOLA

Sistem za automatizovano, brzo i reproducibilno zasejavanje čvrstih podloga. Jednostavan za rukovanje, po principu „ Load & Go”. Mogućnost simultanog procesiranja različitih vrsta uzoraka(tipova kontejnera za uzorke). Zasejavanje uzoraka sa razređenjem na podlozi ( obavezno dobijanje pojedinacnih kolonija na podlozi). Sortiranje zasejanih podloga prema vrsti atmosfere u kojoj se inkubiraju.PREVI COLOR

Aparat za automatsko bojenje po Gramu i Zeill Nilsenu. Ekološki, sigurna i čista tehnologija. Potpuno automatizovani otvoreni sistem. Jednostavan za rukovanje. Kapacitet od 12(30) pozicija.

DIVERSYLAB

Sistem za brzu i pouzdanu genotipizaciju bakterija i gljiva do nivoa roda/vrste/soja kojim se mogu detektovati, pratiti, kontrolisati i prevenirati intrahospitalne infekcije (detekcija infekcije, karakterizacija bakterija i/ili gljiva, praćenje klonske distribucije, okruženja, trend analize).

NUCLISENSE

• Aparati za automatsku/poluautomatsku ekstrakciju nukleinskih kiselina (DNK / RNK)


   NucliSens EasyMag - poluautomatska          NucliSens MiniMag - poluautomatska

• Aparati za amplifikaciju i real time detekciju korišćenjem molekulskih obeleživača


           NucliSens EasyQ
RAL STAINER

Jednostavan, inteligentan, pouzdan i efikasan aparat za bojenje micobacterium tuberculosis

HRANLJIVE PODLOGE

• Hromogene podloge

CPS ID, SM ID, Candida ID, MRSA ID, S. Aureus ID, Itd• Gotove podloge

Mueller Hilton, Columbia Agar + 5% Sheep Blood, Chocolate Polyvitex, Chocolate Haemophilus, Endo Agar, Mac Conkey, Sabouraud Gentamicin, Sabouraud Dixtrose, Salmonela Shigela, Yersinia Cin, Trypticase Soy Agar, Campylosel

TESTOVI

Testovi za identifikaciju

Manuelni za identifikaciju bakterija i gljiva
• API sistemi
• Micoplama IST 2

Automatski za identifikaciju bakterija i gljiva
• Vitek kartice

Serološki testovi za identifikaciju bakterija
• SLIDEX MENINGO KIT
• SLIDEX STREPTO KIT (grupni i pojedinačni)
• SLIDEX STAPH PLUS
• SLIDEX PNEUMO KIT
• SLIDEX MRSA
• SLIDEX LEGIONELA

Imuno hromatografski testovi

• VIKIA ROTA-ADENO
• VIKIA HbsAg
• VIKIA HIV

Testovi za direktnu imunofluorescencu

• CHLAMYDIA DIF
• RSV DIF

Latex testovi

• za INFEKTIVNU MONONUKLEOZU
• WAALER-ROSE TEST
• ASD TEST
• ASL TEST
• BRUCELOSLIDE TEST
• CRP TEST

Testovi za indirektnu imunofluorescencu

• FALCIPARUM-SPOT IF
• AMOEBA-SPOT IF

Boje

COLOR GRAM
Sistemi za inkubaciju:
• GENER JAR 2,5l and 7l
• GENER BAG
• GENER BOX ANAER
• GENER BOX CO2
• GENER BOX MICROAER
• GENER INDICATOR