Smile
 

GASNI ANALIZATORI


Eschweiler, NemačkaCombiline
• Kompaktan, jednostavan I ekonomičan gasni analizator
• Fleksibilnost novog koncepta nemačke kompanije Eschweiler omogućava izbor parametara koje želite.
• Moguća je bilo koja kombinacija od 11 ponuđenih parametara (pH, pO2, pCO2, Na, K, Cl, Li, Ca, glukoza, laktat, Hb).
• Razdvojeni kontejneri za reagense omogućavaju potpuno pražnjenje kontejnera bez nepotrebnog bacanja čitavog kertridža ukoliko je samo jedna komponenta potrošena.
• Uzorci se mogu uzimati u špriceve I kapilare.
• Merenje pomoću visoko kvalitetnih I pouzdanih senzora u čijoj proizvodnji kompanija ima pedesetogodišnje iskustvo