Smile
 

APARATI ZA SEDIMENTACIJU


Diesse, ItalijaVes matic 20
Aparati za određivanje stepena sedimentacije eritrocita• Direktno merenje iz plastičnih kiveta, za 20 minuta, bez prethodne pripreme
• Rezultati su tačni i u perfektnoj korelaciji sa Westergren referentnom metodom
• Moguća je konekcija u informacioni sistem i upotreba bar kod čitača