Smile
 

IMUNOHEMIJSKI ANALIZATORI


bioMerieux, Francuskamini VIDAS
Enzyme Linked Flourescent Assay. Ispitivanje imunohemijskih, infektivnih i hemostatskih parametara, Emergency panel (prema protokolu Point of Care). Kompletni reagensi za jednu analizu u jednom pakovanju, nema skrivenih troškova. Kontrola svih reagenasa bar kodom. Mogućnost umrežavanja.