Smile
 
HEMATOLOŠKI BROJAČI


Sysmex, JapanSysmex je svetski lider u proizvodnji hematolških brojača   X-CLASS  i  XN


Sysmex X-Class hematološki analizatori su poznati po izuzetnoj pouzdanosti I visokom kvalitetu rezultata. Savršeno odgovaraju zahtevima laboratorija sa različitim potrebama za naprednom dijagnostikom I brzinom u radu. Zajednička tehnologija I operativna platforma X-Class brojača omogućava pojednostavljen rad, olakšanu interpretaciju rezultata, upotrebu istih reagenasa I kontrolnih materijala na različitim instrumentima. Sysmex nudi jedinstvenu metodu fluorescentne protočne citometrije koja omogućava pouzdano diferenciranje I brojanje kako normalnih tako I patoloških ćelija krvi. Metoda za određivanje hemoglobina bez cijanida. Napredni klinički parametri kao što su nezreli granulociti, hemoglobin iz retikulocita, eritroblasti omogućavaju brzo I precizno postavljanje dijagnoze. DC metoda sa hidrodinamičkim fokusiranjem za precizno brojanje eritrocita I trombocita

XS serija

• fluorescentna protočna citometrija za precizno
diferenciranje leukocita
• efikasna diferencijacija leukocita određivanjem
sadržaja nukleinskih kiselina u leukocitima
• aspiracioni volume samo 20 µL
• koristi samo 4 reagensa
• pouzdani rezultati koncentracije hemoglobina
čak I u prisustvu leukocitoze I lipemija
XS 500i I XS 1000i sa I bez autosemplera• 80 uzoraka/h
• Otvoren autosempler kapaciteta 50 uzoraka
• kvantitativno određivanje nezrelih granulocita
• Fluorescentna protočna citometrija
• pogodan za zdravstvene ustanove sa vecim brojem krvnih slika na dan
XT 1800i


• Brzina 80 uzoraka/h
• Otvoren autosempler kapaciteta 50 uzoraka
• Fluorescentna protočna citometrija
• Efikasno praćenje eritropoetske aktivnosti određivanjem broja retikulocita uključujući I indekse maturacije
• Napredni klinički parametar, hemoglobin iz retikulocita
• Pouzdano brojanje trombocita fluorescentnom protočnom citometrijom čak I u slučajevima malih eritrocita I krupnih trombocita
• Kvantitativno određivanje nezrelih granulocita
XT 2000i


• Brzina 100 uzoraka/h
• Otvoren autosempler, kapaciteta 50 uzoraka
• Fluorescentna protočna citometrija
• Efikasno praćenje eritropoetske aktivnosti određivanjem broja retikulocita uključujući I indekse maturacije
• Napredni klinički parametar, hemoglobin iz retikulocita
• Pouzdano brojanje trombocita fluorescentnom protočnom citometrijom čak I u slučajevima malih eritrocita I krupnih trombocita
• Kvantitativno određivanje nezrelih granulocita
• Poseban mod za telesne tečnosti, broj ćelija u likvoru, seroznim tečnostima, sinovijalnoj tečnosti XT 4000i
• Automatski 3-part diff hematološki analizator
• Brzina 60 uzoraka/h
• 20 dijagnostičkih parametara
• Napredniji od ostalih 3-part diff brojača – diferencira leukocite na neutrofile, limfocite i mix populaciju (monociti, eozinofili, bazofili)
• Jednostavan za upotrebu zahvaljujući LCD ’touch screen’ ekranu i ručnom bar kod čitaču
• Baza podataka za 40000 rezultata uključujući i histograme

XP 300

XN serija hematoloških analizatora postavlja nove standarde u hematologiji. Potpuno skalabilni I modularni hematološki analizatori. Koncept XN serije se posebno fokusira na potrebe korisnika. Sada je zaista moguće kreirati konfiguraciju hematološkog analizatora u skladu sa vašim potrebama. XN je pogodan za laboratorije različite organizacije, veličine I obima posla Moguće je odabrati različite kliničke parametre (Ret, Ret-He, PLT-F, IPF, BF….), konfiguracije za povećanje produktivnosti (brzina od 100-900 uzoraka/h!), I profesionalne servise (za potrebe akreditacije, sledljivosti podataka, tumačenja rezultata, kontrole kvaliteta…), u skladu sa potrebama laboratorije
Štiti Vaša početna ulaganja. XN je spreman za budući rast Vaše laboratorije. XN je spreman za sve patološke uzorke 24/7. Opciono specifični testovi za laboratorije sa specifičnim zahtevima